Wednesday, May 14, 2008

Konsep Pengajaran Berasaskan Projek ( PBL )

PBL bermaksud suatu proses pengajaran dan pembelajaran bestari (smart teaching and learning) yang melibatkan elemen pembelajaran berpusatkan pelajar, integrasi teknologi, kemahiran pemikiran aras tinggi melalui pendekatan berasaskan projek.

Secara ringkasnya ia boleh ditulis begini:
pbl=f(st+sl+scl+ti+hots+pba).

Di mana
st=smart teaching,
sl=smart learning,
scl=student centered learning,
ti=technology integration,
hots=higher order thinking skills,
pba=project based approach.

No comments: